W co inwestować w Krynicy?

FOTOELEKTROWNIA W KRYNICY Inwestycja polegająca na tworzeniu instalacji fotowoltaicznych finansowanych przez gminę i gospodarstwa, jako wspólne przedsięwzięcie ekologiczne i biznesowe. Poziom finansowania gminy do 60% kosztów instalacji. Gmina...

czytaj dalej

W co inwestować w Muszynie?

INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE W MUSZYNIE Inwestycja polegająca na tworzeniu instalacji fotowoltaicznych finansowanych przez gminę i gospodarstwa, jako wspólne przedsięwzięcie ekologiczne i biznesowe. Poziom finansowania gminy do 60% kosztów...

czytaj dalej

W co inwestować w mieście Grybów?

INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE W GRYBOWIE Inwestycja polegająca na tworzeniu instalacji fotowoltaicznych finansowanych przez gminę i gospodarstwa, jako wspólne przedsięwzięcie ekologiczne i biznesowe. Poziom finansowania gminy do 60% kosztów...

czytaj dalej

Jak odbudować Zamek Królewski w Nowym Sączu?

Jak odbudować Zamek Królewski?   Przeprowadziliśmy konsultacje w sprawie odbudowy Zamku. Wyniki wskazały na nieznaczną przewagę zwolenników odbudowy. Opowiedziano się także za tym, aby Zamek był odbudowywany z udziałem partnera prywatnego. To...

czytaj dalej

W co inwestować w gminie Stary Sącz

INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE W STARYM SĄCZU Inwestycja polegająca na tworzeniu instalacji fotowoltaicznych finansowanych przez gminę i gospodarstwa, jako wspólne przedsięwzięcie ekologiczne i biznesowe. Poziom finansowania gminy do 60% kosztów...

czytaj dalej

W co inwestować w gminie Łabowa?

INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE W GMINIE ŁABOWA Inwestycja polegająca na tworzeniu instalacji fotowoltaicznych finansowanych przez gminę i gospodarstwa, jako wspólne przedsięwzięcie ekologiczne i biznesowe. Poziom finansowania gminy do 60% kosztów...

czytaj dalej

Jaka inwestycja jest lepsza w gminie Nawojowa?

INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE W GMINIE NAWOJOWA Inwestycja polegająca na tworzeniu instalacji fotowoltaicznych finansowanych przez gminę i gospodarstwa, jako wspólne przedsięwzięcie ekologiczne i biznesowe. Poziom finansowania gminy do 60% kosztów...

czytaj dalej

W co inwestować w gminie Łącko?

INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE W GMINIE ŁĄCKO Inwestycja polegająca na tworzeniu instalacji fotowoltaicznych finansowanych przez gminę i gospodarstwa, jako wspólne przedsięwzięcie ekologiczne i biznesowe. Poziom finansowania gminy do 60% kosztów...

czytaj dalej

W co inwestować w gminie Rytro?

INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE W GMINIE RYTRO Inwestycja polegająca na tworzeniu instalacji fotowoltaicznych finansowanych przez gminę i gospodarstwa, jako wspólne przedsięwzięcie ekologiczne i biznesowe. Poziom finansowania gminy do 60% kosztów...

czytaj dalej

W co inwestować w Starym Sączu?

PROMENADA W BARCICACH W gminie Stary Sącz inwestuje się najwięcej w powiecie, nie licząc Nowego Sącza. W gminie najwięcej wydaje się w kwotach bezwzględnych na inwestycje. To są kwoty kilkudziesięciu milionów złotych rocznie, czasami przekracza to...

czytaj dalej

W co inwestować w Nowym Sączu?

FOTOELEKTROWNIA W NOWYM SĄCZU Inwestycja polegająca na tworzeniu instalacji fotowoltaicznych finansowanych przez gminę i gospodarstwa, jako wspólne przedsięwzięcie ekologiczne i biznesowe. Poziom finansowania gminy do 60% kosztów instalacji. Gmina...

czytaj dalej

Analiza ekonomiczna spalarni odpadów

Poniższe szacunki oparto o dane ze spalarni w Koninie, której moc jest porównywalna do spalarni projektowanej w Nowym Sączu, a także Gorlicach. Dane ekonomiczne dotyczące spalarni w Koninie pochodzą z 2018 roku, są zatem obciążone błędem wynikającym z inflacji i...

czytaj dalej

Wybierz właściwą inwestycję w Grybowie

Miasto Grybów dysponuje relatywnie małym budżetem rocznym, a tym samym niskim poziomem wydatków inwestycyjnych. Oczywiście w zestawieniu z gminą Grybów. Tutaj różnice sięgają 4-krotności na korzyść gminy Grybów. Miasto dysponuje budżetem około 50...

czytaj dalej

Wybierz inwestycję w Łososinie Dolnej

Budowa Gminnego Centrum Handlowego w Łososinie Łososina Dolna to gmina najdalej wysunięta na północny-zachód powiatu. Stamtąd jest znacznie bliżej do Krakowa. Mieszkańcy powiatu, mijając zjawiskowe lotnisko w Łososinie, wiedzą że opuszczają...

czytaj dalej

Utworzenie Pleneru Sądeckich Partyzantów

Inwestycja realizowana na terenie lasów gminy, około 40 kilometrów kwadratowych. Przedsięwzięcie ma charakter memoriałowy i turystyczny. Jego elementy zorganizowane będą z wykorzystaniem nowoczesnych form organizacji obiektów pamięci związanych z działalnością oddziału Żandarmeria…

czytaj dalej

Wybierz najlepszą inwestycję dla Korzennej

Priorytety strategiczne w gminie Korzenna Gmina Korzenna jest obecnie na etapie formułowania STRATEGII działania na lata 2021-2028. To właściwa przyczyna dla prowadzenia konsultacji społecznych w trybie otwartym, dostępnym dla wszystkich...

czytaj dalej

Wybierz zadanie do realizacji w Łącku

Priorytety strategiczne w gminie Łącko Gmina Łącko dysponuje STRATEGIĄ działania na lata 2018-2023. To strategia określa obszary i cele strategiczne. Na tej podstawie powinny być projektowane realizowane budżety roczne gminy. Lata 2021 do 2023, to...

czytaj dalej

Wybierz inwestycję w Kamionce Wielkiej

Budowa Centrum Rekreacji w Kamionce Kamionka Wielka to gmina, która ma dodatnie saldo migracji. Ludzie chcą się przeprowadzać i osiedlać w Kamionce, co nie może bardzo dziwić. Wystarczy zobaczyć widok Sądecczyzny z Mystkowa. Do Nowego Sącza jest...

czytaj dalej

Wybierz inwestycję w Grybowie

Stadion w Grybowie Wiele miast stanęło przed zagadnieniem budowy stadionów miejskich. W jednych miastach powstawały takie obiekty, w innych nie powstawały. Miasto Grybów także powinno postawić publicznie zagadnienie budowy stadionu w mieście....

czytaj dalej

Rewitalizacja parku w Nawojowej

Inwestycja polegająca na gruntownej rewitalizacji parku w gminie, który stanie się obiektem turystycznym i pozwoli gminie uzyskać profity z turystyki. Koszt inwestycji 5 milionów złotych z możliwym finansowaniem zewnętrznym…

czytaj dalej

Wybierz właściwą inwestycję w Podegrodziu

Centrum rekreacji czy infrastruktura techniczna w Podegrodziu? Podegrodzie to klasyczna gmina wiejska z budżetem rzędu 70 milionów rocznie. Wydatki inwestycyjne są na poziomie rocznie około 6 milionów, co jest poziomem niskim w stosunku do innych...

czytaj dalej

Poprawa dostępności strony