Jak odbudować Zamek Królewski w Nowym Sączu?

Jak odbudować Zamek Królewski?   Przeprowadziliśmy konsultacje w sprawie odbudowy Zamku. Wyniki wskazały na nieznaczną przewagę zwolenników odbudowy. Opowiedziano się także za tym, aby Zamek był odbudowywany z udziałem partnera prywatnego. To...

czytaj dalej

W co inwestować w Nowym Sączu?

FOTOELEKTROWNIA W NOWYM SĄCZU Inwestycja polegająca na tworzeniu instalacji fotowoltaicznych finansowanych przez gminę i gospodarstwa, jako wspólne przedsięwzięcie ekologiczne i biznesowe. Poziom finansowania gminy do 60% kosztów instalacji. Gmina...

czytaj dalej

Poprawa dostępności strony