Karta mieszkańca miasta Grybów – zdecyduj!

Karta Mieszkańca miasta Grybów Wprowadzenie w Grybowie Karty Mieszkańca (na wzór karty nowosądeczanina) to niezwykle ciekawa inicjatywa. Karta taka uprawniałaby mieszkańca miasta do zniżek przy korzystaniu z infrastruktury rekreacyjnej, wydarzeń...

czytaj dalej

W co inwestować w mieście Grybów?

INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE W GRYBOWIE Inwestycja polegająca na tworzeniu instalacji fotowoltaicznych finansowanych przez gminę i gospodarstwa, jako wspólne przedsięwzięcie ekologiczne i biznesowe. Poziom finansowania gminy do 60% kosztów...

czytaj dalej

Wybierz właściwą inwestycję w Grybowie

Miasto Grybów dysponuje relatywnie małym budżetem rocznym, a tym samym niskim poziomem wydatków inwestycyjnych. Oczywiście w zestawieniu z gminą Grybów. Tutaj różnice sięgają 4-krotności na korzyść gminy Grybów. Miasto dysponuje budżetem około 50...

czytaj dalej

Wybierz inwestycję w Grybowie

Stadion w Grybowie Wiele miast stanęło przed zagadnieniem budowy stadionów miejskich. W jednych miastach powstawały takie obiekty, w innych nie powstawały. Miasto Grybów także powinno postawić publicznie zagadnienie budowy stadionu w mieście....

czytaj dalej

Poprawa dostępności strony