Miasto Grybów dysponuje relatywnie małym budżetem rocznym, a tym samym niskim poziomem wydatków inwestycyjnych. Oczywiście w zestawieniu z gminą Grybów. Tutaj różnice sięgają 4-krotności na korzyść gminy Grybów. Miasto dysponuje budżetem około 50 milionów i wydatkami inwestycyjnymi prawie 7-10 milionów. Ale za takie kwoty można jednak zrealizować ambitne zadania. Względnie niski budżet stawia przed decydentami jednak dodatkowe wyzwanie: każdy wydatkowany grosz musi być analizowany skrupulatnie. Przy decydowaniu nie można pozwolić sobie na błędy i nonszalancję. 

Ciężar decyzji władz gminnych powinien być dzielony z obywatelami miasta Grybowa. Pożądana jest solidarność w podejmowaniu decyzji i odpowiedzialności za nie pomiędzy władzami i obywatelami. To może zostać zrealizowane poprzez stałe konsultacje obywatelskie. Wszak, wypowiadać się w formie głosowania można nie tylko podczas wyborów i elekcji radnych i burmistrza. 

Przykładem takiej wspólnoty decyzyjnej mogą być dwie inwestycje, których potrzeba realizacji realnie istnieje. Pierwsza, to miejski, większy parking. Druga inwestycja, to budowa infrastruktury dla centrum handlowego. To jasne, że parking i centrum handlowe będą służyły mieszkańcom miasta. Ale gdyby dokonać wyboru, co jest bardziej potrzebne, to trzeba rozważyć racje, a one wyznaczają koszty i korzyści z inwestycji. 

Wielkością parkingu i centrum handlowego można sterować, zaplanować. Ale bez szczegółowych analiz, intuicyjnie wychodzi, że centrum handlowe będzie bardziej kosztowne. Ryzykując skalę inwestycji można szacować, że parking to koszt około 2 milionów. A centrum handlowe więcej, może 3-4 miliony. Gdyby zatem dokonać strategicznego wyboru pomiędzy tymi inwestycjami? 

Ciekawe, co o takiej alternatywie sądzą mieszkańcy Grybowa? Powinni się oni wypowiedzieć, a radni gminni uwzględnić ich głos przy podejmowaniu decyzji. 

Platforma GŁOS OBYWATELSKI umożliwia partycypację mieszkańców w określaniu działań strategicznych gminy, umożliwia także oddawanie głosów w sprawie prezentowanej alternatywy inwestycji TUTAJ.

 

Share this...
Share on facebook
Facebook
1
0

Poprawa dostępności strony