Wybierz zadanie do realizacji w Łącku

Priorytety strategiczne w gminie Łącko Gmina Łącko dysponuje STRATEGIĄ działania na lata 2018-2023. To strategia określa obszary i cele strategiczne. Na tej podstawie powinny być projektowane realizowane budżety roczne gminy. Lata 2021 do 2023, to...

czytaj dalej