W co inwestować w gminie Łącko?

INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE W GMINIE ŁĄCKO Inwestycja polegająca na tworzeniu instalacji fotowoltaicznych finansowanych przez gminę i gospodarstwa, jako wspólne przedsięwzięcie ekologiczne i biznesowe. Poziom finansowania gminy do 60% kosztów...

czytaj dalej

Wybierz zadanie do realizacji w Łącku

Priorytety strategiczne w gminie Łącko Gmina Łącko dysponuje STRATEGIĄ działania na lata 2018-2023. To strategia określa obszary i cele strategiczne. Na tej podstawie powinny być projektowane realizowane budżety roczne gminy. Lata 2021 do 2023, to...

czytaj dalej

Poprawa dostępności strony