Publikacje

Ciepło ważniejsze niż smog?

Ciepło ważniejsze niż smog? Jeszcze rok temu taka alternatywa nie była możliwa. Świat się zmienia. Ściślej – zmieniają się punkty odniesienia i kryteria oceny. Jeszcze nie tak dawno, głównym motywem dyskusji w sezonie grzewczym był SMOG. Mówiło się o nim, pisało się...

czytaj dalej

W co inwestować w Nowym Sączu?

FOTOELEKTROWNIA W NOWYM SĄCZU Inwestycja polegająca na tworzeniu instalacji fotowoltaicznych finansowanych przez gminę i gospodarstwa, jako wspólne przedsięwzięcie ekologiczne i biznesowe. Poziom finansowania gminy do 60% kosztów instalacji. Gmina odzyskuje koszt...

czytaj dalej

Analiza ekonomiczna spalarni odpadów

Poniższe szacunki oparto o dane ze spalarni w Koninie, której moc jest porównywalna do spalarni projektowanej w Nowym Sączu, a także Gorlicach. Dane ekonomiczne dotyczące spalarni w Koninie pochodzą z 2018 roku, są zatem obciążone błędem wynikającym z inflacji i...

czytaj dalej

Relokacja uchodźców

Relokacja. To słowo wkrótce stanie się kluczowe. Będzie odmieniane przez wszystkie przypadki. Na początku, w pierwszych tygodniach, Polacy, także Sądeczanie ruszyli do spontanicznej pomocy. Różne miejsca wypełniły się uchodźcami wojennymi z Ukrainy, przyjmowani byli...

czytaj dalej

Pomoc uchodźcom z Ukrainy na terenie powiatu nowosądeckiego

Sprawa uchodźców z Ukrainy stała się wiodącą w Polsce, a także w regionie powiatu nowosądeckiego. Jest wiele kwestii, które należy rozstrzygnąć. Chodzi o priorytety i kierunki działań podejmowane przez władze samorządowe, a także organizacje pozarządowe zajmujące się...

czytaj dalej

Sesja rady 8 marca – SPALARNIA

Sesja rady 8 marca - SPALARNIA Druga część sesji rady miasta na temat budowy spalarni zaskoczyła. Zapowiadało się inaczej, a zakończyła się jednak sukcesem PR inwestora - Newag. To kolejny i zdecydowany krok na drodze do powstania spalarni w mieście. Taka jest...

czytaj dalej

Sesja rady miasta na temat spalarni

Sesja rady rozpoczęła się z opóźnieniem. O ile konferencja o 11 była z korzyścią dla Newag i wspierającego go Ratusza, to już sesja rady przebiegała inaczej. Nasuwają się na myśl przykłady sportowe, piłkarskie. Porównania sportowe tym bardziej są uprawnione, ponieważ...

czytaj dalej

Konferencja na temat spalarni

1 marca o godzinie 11 Ratusz zorganizował konferencję poświęconą budowie spalarni. To było dobrze zorganizowane spotkanie, które przybliżyło budowę spalarni w Nowym Sączu. Jasnym już jest, że Ratusz wprost i zdecydowanie popiera budowę spalarni przez firmę Newag. Na...

czytaj dalej

Poprawa dostępności strony