FOTOELEKTROWNIA W NOWYM SĄCZU

Inwestycja polegająca na tworzeniu instalacji fotowoltaicznych finansowanych przez gminę i gospodarstwa, jako wspólne przedsięwzięcie ekologiczne i biznesowe. Poziom finansowania gminy do 60% kosztów instalacji. Gmina odzyskuje koszt inwestycji z wartości tworzonej energii do momentu zwrotu kosztów wkładu gminy. Model: 60% kosztów inwestycji pokrywane przez miasto – 40% wartości generowanej energii dla miasta, 60% dla mieszkańców, taka asymetria, która promuje mieszkańców. Koszt instalacji maksymalnie 25 tysięcy złotych. Ilość instalacji do 4000 w mieście o mocy do 5 kV. Koszt maksymalny inwestycji 60 mln. Koszt kredytu należy uwzględnić, ale on byłby równoważony obniżeniem kosztów za hurtowy zakup 4 tysięcy instalacji.

Uproszona procedura polegająca na zawarciu umowy pomiędzy miastem a gospodarstwem. Miasto dostarcza część środków inwestycji. Miasto zapewnia wykonawcę. Gospodarstwo udostępnia dach i część środków na inwestycję. Bieżące rozliczenia finansowe realizuje miasto, zarówno z Tauron, jaki i gospodarstwem. Oczywiście, to są założenia ramowe, konieczne jest opracowanie szczegółowych regulacji prawnych i modelu, który daje bezpieczeństwo wszystkim stronom przedsięwzięcia.

Miasto zaciąga kredyt, który przeznacza na budowę zespołu instalacji. Okres zwrotu kosztów kredytu to około 15 lat. Po tym okresie miasto całkowicie spłaci zaciągnięty kredyt z wpływów uzyskanych z generowanej energii przez zbudowane instalacje.

Korzyści dla gospodarstw domowych to ponad 20% tańsze opłaty za energie elektryczną rocznie. Okres spłaty kosztów inwestycji początkowej około 10 lat.

Korzyści dla środowiska: mniejszy poziom smogu, mniejsza emisja dwutlenku węgla. Produkcja energii wyniosłaby około 20% produkcji elektrowni w Rożnowie. To równoważyłoby około 3 tysiące ton spalonego węgla.

Zadłużenie miasta z tytułu tworzenia fotoelektrowni wpłynęłoby jednak negatywnie na możliwości budowy i remontów infrastruktury drogowej. Trzeba wybierać co jest ważniejsze i lepsze dla gminy i jej mieszkańców.

Share this...
Share on facebook
Facebook
1
0

Poprawa dostępności strony