Ciepło ważniejsze niż smog?

Ciepło ważniejsze niż smog? Jeszcze rok temu taka alternatywa nie była możliwa. Świat się zmienia. Ściślej – zmieniają się punkty odniesienia i kryteria oceny. Jeszcze nie tak dawno, głównym motywem dyskusji w sezonie grzewczym był SMOG. Mówiło się o nim, pisało się...

czytaj dalej

W co inwestować w Nowym Sączu?

FOTOELEKTROWNIA W NOWYM SĄCZU Inwestycja polegająca na tworzeniu instalacji fotowoltaicznych finansowanych przez gminę i gospodarstwa, jako wspólne przedsięwzięcie ekologiczne i biznesowe. Poziom finansowania gminy do 60% kosztów instalacji. Gmina odzyskuje koszt...

czytaj dalej

Analiza ekonomiczna spalarni odpadów

Poniższe szacunki oparto o dane ze spalarni w Koninie, której moc jest porównywalna do spalarni projektowanej w Nowym Sączu, a także Gorlicach. Dane ekonomiczne dotyczące spalarni w Koninie pochodzą z 2018 roku, są zatem obciążone błędem wynikającym z inflacji i...

czytaj dalej

Relokacja uchodźców

Relokacja. To słowo wkrótce stanie się kluczowe. Będzie odmieniane przez wszystkie przypadki. Na początku, w pierwszych tygodniach, Polacy, także Sądeczanie ruszyli do spontanicznej pomocy. Różne miejsca wypełniły się uchodźcami wojennymi z Ukrainy, przyjmowani byli...

czytaj dalej

Sesja rady 8 marca – SPALARNIA

Sesja rady 8 marca - SPALARNIA Druga część sesji rady miasta na temat budowy spalarni zaskoczyła. Zapowiadało się inaczej, a zakończyła się jednak sukcesem PR inwestora - Newag. To kolejny i zdecydowany krok na drodze do powstania spalarni w mieście. Taka jest...

czytaj dalej

Sesja rady miasta na temat spalarni

Sesja rady rozpoczęła się z opóźnieniem. O ile konferencja o 11 była z korzyścią dla Newag i wspierającego go Ratusza, to już sesja rady przebiegała inaczej. Nasuwają się na myśl przykłady sportowe, piłkarskie. Porównania sportowe tym bardziej są uprawnione, ponieważ...

czytaj dalej

Konferencja na temat spalarni

1 marca o godzinie 11 Ratusz zorganizował konferencję poświęconą budowie spalarni. To było dobrze zorganizowane spotkanie, które przybliżyło budowę spalarni w Nowym Sączu. Jasnym już jest, że Ratusz wprost i zdecydowanie popiera budowę spalarni przez firmę Newag. Na...

czytaj dalej

Co łączy smog i spalarnię śmieci

Na różnych formach można czytać, że jak będzie spalarnia, to będzie mniejszy smog w mieście. To duże uproszczenie, a dlatego nie jest to prawdą, mimo, że jest częściowo prawdziwe. Spalanie w MPEC węgla wpływa na jakieś maksymalnie 5% smogu w mieście. Samochody to...

czytaj dalej

Biznes w gminach powiatu nowosądeckiego

BIZNES W GMINIE – NOWY SĄCZ W gminie działają firmy, które płacą podatki, które zasilają budżet gminy. Im więcej wpływów z tych podatków, tym lepiej. To oczywiste. Aby lepiej porównywać to te wpływy z firm należy odnieść do liczby mieszkańców. Nowy Sącz to...

czytaj dalej

Segregacja i spalanie odpadów PCV

Kluczowym zagadnieniem dla bezpiecznego funkcjonowania spalarni odpadów komunalnych jest problem spalania odpadów PCV, czyli plastiku. To właśnie te odpady zawierają CHLOR, ściślej polichlorek winylu. Spalanie chloru jest odpowiedzialne za emisję groźnych dioksyn i...

czytaj dalej

Recykling odpadów w Sączu

Nie sposób rozważać sprawy budowy spalarni odpadów w Nowym Sączu bez uwzględnienia kwestii tak ważnej, jaką jest RECYKLING. Chodzi tu bowiem o kilka zagadnień. Pierwsze, to prawne regulacje, które obligują każdą gminę do prowadzenia recyklingu na odpowiednim poziomie....

czytaj dalej

Co zrobić z sądeckim pociągiem panoramicznym?

Swajcarzy uruchomili najwięcej pociągów panoramicznych. Funkcjonują one także we Włoszech, w Kanadzie. Co ważne, także na Słowacji: pomiędzy Muszyną a słowackim Popradem. W Szwajcarii i Kanadzie pociągi obsługują dłuższe trasy. Trasa projektowanego pociągu...

czytaj dalej

Kto finansuje spalarnię Newagu?

Bardzo ciekawej wypowiedzi udzielił radny Wojciech Piech przy drzwiach sądeckiego ratusza. Otóż, okazuje się, że docelowo koszty finansowania spalarni poniosą … mieszkańcy Nowego Sącza. Radny zbudował dość misterny ciąg implikacji, której ostatnim ogniwem jest właśnie...

czytaj dalej

Finanse Sądeckich Gmin

Różnie można mierzyć zasobność finansową gmin. Miary bezwzględne mocno przemawiają do wyobraźni. Gmina Warszawa ma budżety roczne na poziomie 20 miliardów złotych. Sądecka gmina Rytro to poziom 20 milionów złotych. To różnica na poziomie tysiąca razów. Warszawa ma...

czytaj dalej

Śmieci w Nowym Sączu

Nim miasto wyda zgodę na budowę spalani, trzeba poddać analizie sprawę odpadów w Nowym Sączu. Spalarnia to tylko element gospodarki odpadami w mieście. Nie należy wyrywać sprawy spalarni z szerszego kontekstu – sprawy odpadów komunalnych w Nowym Sączu. Wiele gmin, w...

czytaj dalej

Budowa Centrum Rekreacji w Kamionce

Kamionka Wielka to gmina, która ma dodatnie saldo migracji. Ludzie chcą się przeprowadzać i osiedlać w Kamionce, co nie może bardzo dziwić. Wystarczy zobaczyć widok Sądecczyzny z Mystkowa. Do Nowego Sącza jest także blisko, w kilkanaście minut można dojechać do...

czytaj dalej

Dyktatura i demokracja

Czym jest strategia dyktatorska? To pojęcie jest głęboko zakotwiczone w pojęciu GRY. Różne gry mają różne zasady. Gry można jednak podzielić wedle różnych kryteriów, np.: sprawnościowe, logiczne. Jest jednak jedno szczególne kryterium podziału, chodzi o kryterium...

czytaj dalej

Głos obywatelski

Instytut Karpacki – sądecka organizacja pozarządową – rozpoczyna realizację precedensowego projektu GŁOS OBYWATELSKI na obszarze całego regionu Sądecczyzny i siedemnastu gmin. Projekt ma kilka istotnych celów: Po pierwsze, aktywizację  mieszkańców sądeckich gmin w...

czytaj dalej

Wybieranie lepszego

Każde gospodarstwo domowe, każda firma, każda organizacja, KAŻDA GMINA ma problem z realizacją przedsięwzięć. Chodzi o to, że wszystkiego nie można sfinansować. Trzeba dokonywać WYBORU. Wybiera się coś i rezygnuje się z czegoś. To wybieranie jest dużą umiejętnością....

czytaj dalej

Poprawa dostępności strony