Odpowiedź jest prosta: NEWAG nie prowadzi konsultacji społecznych w sprawie budowy swojej WŁASNEJ spalarni. Może prowadzić AKCJE INFORMACYJNĄ, a nawet PROMOCJĘ swojej inwestycji.

Konsultacje społeczne wymagają NIEZELEŻNOŚCI. Już w prawie rzymskim napisano – Nemo iudex in causa sua. A znaczy to –  Nikt nie może być sędzią we własnej sprawie.

Punkty konsultacyjne, które zamierza otworzyć NEWAG, to dobry pomysł, ale to nie załatwi sprawy. Przesyłanie pocztą informacji do mieszkańców przez NEWAG także nie załatwia kwestii, chociaż to dobra inicjatywa.

Konsultacje społeczne może prowadzić gmina Nowy Sącz, ale i ona może być obciążona brakiem niezależności, ponieważ może być zainteresowana budową inwestycji przez inwestora prywatnego, który rozwiąże DORAŹNIE jej problemy z gospodarką odpadami.

Konsultacje może prowadzić podmiot niezależny. Organizacje pozarządowe z definicji są „POZA”. Nie są nastawione na zysk i nie mają afiliacji, ani biznesowych, również politycznych. Taką grupę 18 organizacji pozarządowych zbudował Instytut Karpacki. To właśnie ten twór może prowadzić KONULTACJE SPOŁECZNE związane z budową spalarni w mieście. To oczywiste.

Instytut Karpacki będzie kolejne publikacje związane z problemem odpadów w Nowym Sączu. Elementem rozwiązania tego problemu może być budowa spalarni, albo inne rozwiązania. Mieszkańcy miasta powinni się dowiedzieć o wszystkim i wyrazić swoją wolę. Radni i zarząd miasta powinien uwzględnić vox populi.

Powinny zostać przeprowadzone także badania środowiskowe nadzorowane przez NIEZALEŻNĄ organizację. Chodzi o eksperymenty badawcze określające wpływ na zanieczyszczanie powietrza. Instytut Karpacki jest gotów wziąć na siebie tę sprawę i przeprowadzić takie badania. Potem poinformować rzetelnie obywateli Nowego Sącza o wynikach badań i wszystkich porównaniach. Można także przeprowadzić badania społeczne na starannie dobranej próbie badawczej, wykorzystując dostępne techniki prowadzenia badań społecznych.

Czynnikiem ważnym są sądeckie media, bo to one wyznaczają i determinują „krwiobieg” informacji publicznych. Ich zaangażowanie ma przesądzające znaczenie. Ale już od tygodnia media w Sączu udowadniają, że spełniają swoją rolę właściwie.

Ciekawe, co o inwestycji budowy spalarni odpadów w Nowym Sączu sądzą mieszkańcy? To wieloaspektowy problem i wszystkie kwestie powinny zostać wzięte pod uwagę. Mieszkańcy powinni się wypowiedzieć, a radni gminni uwzględnić ich głos przy podejmowaniu decyzji.

Platforma GŁOS OBYWATELSKI umożliwia partycypację mieszkańców w podejmowaniu ważnych decyzji w gminie. Tutaj można oddać swój głos w sprawie BUDOWY SPALARNI w Nowym Sączu.

Publikacja opracowana przez Instytut Karpacki.

 

Share this...
Share on facebook
Facebook
2
0

Poprawa dostępności strony