Analiza ekonomiczna spalarni odpadów

Poniższe szacunki oparto o dane ze spalarni w Koninie, której moc jest porównywalna do spalarni projektowanej w Nowym Sączu, a także Gorlicach. Dane ekonomiczne dotyczące spalarni w Koninie pochodzą z 2018 roku, są zatem obciążone błędem wynikającym z inflacji i...

Relokacja uchodźców

Relokacja. To słowo wkrótce stanie się kluczowe. Będzie odmieniane przez wszystkie przypadki. Na początku, w pierwszych tygodniach, Polacy, także Sądeczanie ruszyli do spontanicznej pomocy. Różne miejsca wypełniły się uchodźcami wojennymi z Ukrainy, przyjmowani byli...

Poprawa dostępności strony