Wybierz inwestycję w Łososinie Dolnej

Budowa Gminnego Centrum Wystawienniczo – Handlowego. Inwestycja polegałaby na zbudowaniu obiektu kubaturowego, który na co dzień służyłby jako regionalny targ spożywczy. Koszt inwestycji około 10 milionów złotych. Infrastruktura techniczna: drogowa, kanalizacja,...

Utworzenie Pleneru Sądeckich Partyzantów

Inwestycja realizowana na terenie lasów gminy, około 40 kilometrów kwadratowych. Przedsięwzięcie ma charakter memoriałowy i turystyczny. Jego elementy zorganizowane będą z wykorzystaniem nowoczesnych form organizacji obiektów pamięci związanych z działalnością...

Śmieci w Nowym Sączu

Nim miasto wyda zgodę na budowę spalani, trzeba poddać analizie sprawę odpadów w Nowym Sączu. Spalarnia to tylko element gospodarki odpadami w mieście. Nie należy wyrywać sprawy spalarni z szerszego kontekstu – sprawy odpadów komunalnych w Nowym Sączu. Wiele gmin, w...

Poprawa dostępności strony