Co zrobić ze szkołami w Gródku? 

Gródek nad Dunajcem to gmina, która jest specyficzna. To tam koncentruje się główna część turystyki Jeziora Rożnowskiego. Jest także zróżnicowanie morfologiczne, osuwiska, itp. Gmina Gródek jest bardzo podobna do gminy Łososina Dolna, która także partycypuje w turystyce jeziora. Obszarowo to podobne gminy, pod względem ludności także. Nieco większym budżetem dysponuje Łososina, ale niewiele większym. 

Ciekawie wygląda natomiast porównanie Gródka i Łososiny pod względem poziomu inwestycji. W latach 2020-2021 w Łososinie zainwestowano w rozwój prawie 20 milionów, w Gródku niecałe 7 milionów. To ważny kontekst dla decyzji o likwidacji bądź reorganizacji 2 szkół podstawowych w gminie. 

Do szkół w Lipiu i Roztoce gmina dopłaca rocznie 1,6 miliona złotych. To sporo. Likwidacja to oszczędność 1,6 miliona pomniejszona o koszty dowozu dzieci do innych szkół, co należy szacować na minimum 50 tysięcy rocznie. Ale budynki także trzeba jakoś utrzymywać, więc wszystkie oszczędności z tytułu likwidacji nie przekroczą 1,5 miliona

Inna sprawa, czy po likwidacji szkół gmina ma jakichś pomysł na zagospodarowanie budynków szkół? 

Opcja z reorganizacją tych szkół to oszczędności około 60%. Czyli około 800 tysięcy złotych rocznie. Czyli: gmina oszczędza około 1,5 miliona przy likwidacji szkół i połowę z tego przy reorganizacji (likwidacji klas 4-8).

Należy rozumieć, że zaoszczędzone kwoty zostaną przeznaczone na rozwój gminy Gródek. Ale wcześniej trzeba zmienić strategię inwestowania w gminie Gródek na taką, którą przyjęła gmina Łososina. Gdyby Gródek podwoił kwoty na inwestycje do 15 milionów rocznie, to zaoszczędzona kwota z tytułu likwidacji szkół to 10%. 

Może gmina wcześniej niż zmiany w szkolnictwie, likwidacje i reorganizację, powinna przemyśleć swoją strategię rozwojową. Teraz jest bardzo zachowawcza i to podejście lokuje gminę Gródek pośród gmin najmniej inwestujących w rozwój w całym powiecie. Może włodarze gminy powinni zapoznać się z podejściem do wydawania, do rozwoju takich gmin jak: Stary Sącz, Muszyna, a z gmin wiejskich przykład Korzennej. Ale najłatwiej przyjąć model „siostrzanej” gminy Łososina. 

Ciekawe, co o reorganizacji 2 szkół w Gródku sądzą mieszkańcy gminy? Mieszkańcy powinni się wypowiedzieć, a radni gminni uwzględnić ich głos przy podejmowaniu decyzji. 

Platforma GŁOS OBYWATELSKI umożliwia partycypację mieszkańców w określaniu priorytetów strategicznych gminy. Głosować można TUTAJ.

Share this...
Share on facebook
Facebook
8
0

Poprawa dostępności strony