Każde gospodarstwo domowe, każda firma, każda organizacja, KAŻDA GMINA ma problem z realizacją przedsięwzięć. Chodzi o to, że wszystkiego nie można sfinansować. Trzeba dokonywać WYBORU. Wybiera się coś i rezygnuje się z czegoś. To wybieranie jest dużą umiejętnością. Na tym zasadza się sztuka zarządzania. Jedne gminy dokonują lepszych wyborów, inne gminy wybierają gorzej. Wierzymy jednak, że wszystkie gminy Sądecczyzny starają się i chcą dobrze wybierać. OPTYMALIZACJA to wielka sztuka. O dobrym wybieraniu  decydują zarządy i rady gmin. Taki mamy ustrój samorządności. Co może prowadzić do lepszych wyborów? Jest wiele recept, ale jedna zdaje się być NAJWAŻNIEJSZA… Im większe uczestnictwo OBYWATELI gmin w określaniu celów i konkretnych inwestycji, tym jest lepiej. Projekt GŁOS OBYWATELSKI służy właśnie temu. Obywatele gmin powinni uczestniczyć w określaniu celów inwestycji w poszczególnych gminach powiatu sądeckiego. Należy oddać GŁOS  mieszkańcom sądeckich gmin. To może zostać zrealizowane przez, możliwie szerokie, KONSULTACJE SPOŁECZNE. Od stycznia 2022 roku będziemy prowadzić takie konsultacje. Zapraszamy do uczestnictwa!
Każdy obywatel może zgłosić swoje zadania do konsultacji społecznych.

Share this...
Share on facebook
Facebook
1
0

Poprawa dostępności strony