Instytut Karpacki – sądecka organizacja pozarządową – rozpoczyna realizację precedensowego projektu GŁOS OBYWATELSKI na obszarze całego regionu Sądecczyzny i siedemnastu gmin.

Projekt ma kilka istotnych celów:

Po pierwsze, aktywizację  mieszkańców sądeckich gmin w sprawy publiczne i obywatelskie, które wpływają na poprawianie poziomu życia i większą partycypację obywatelską w lokalnych społecznościach gmin.

Po drugie, stworzenie pierwszego klastra obywatelskich organizacji pozarządowych, w skład którego wejdzie 18 NGO z każdej gminy Sądecczyzny.

Po trzecie, stworzenie informatycznego narzędzia i ekosystemu, dzięki któremu obywatele 17 gmin będą mogli oddawać swój głos w ważnych sprawach dotyczących zdarzeń w gminie poprzez głosowania, sondaże, konsultacje, wypowiedzi.

Po czwarte, prowadzenie regularnych badań nad samorządnością w Sądecczyźnie i przekazywanie konstruktywnych opinii i opracowań, które wpływać będą na zwiększenie efektywności działania sądeckich gmin i społeczności obywatelskich.

Istotne jest realne uwzględnienie różnorodności opinii na tematy realizacji różnych przedsięwzięć lokalnych i zadań mających realny wpływ na życie obywateli. Samorządność oparta o partycypację obywatelską zakłada, że to ludzie mają rzeczywisty wpływ na podejmowane decyzje w zakresie realizowanych zadań. Konsultacje społeczne, ich wyniki, mogą stać się ważną informacją dla sprawujących władzę w gminie.

Projekt GŁOS OBYWATELSKI prowadzony jest przez Instytut Karpacki, organizację pozarządową istniejącą od 2003 roku, która zajmuje się projektami innowacyjnymi, w tym obywatelskimi, realizowanymi na terenie regionu, Polski, a także pięciu krajów karpackich.

Liczymy na to, że władze gmin wykorzystają potencjał projektu GŁOS OBYWATELSKI do prowadzenia konsultacji obywatelskich zwiększających partycypację mieszkańców w proces podejmowania decyzji odnośnie realizowanych zadań w gminie.

Share this...
Share on facebook
Facebook
1
0

Poprawa dostępności strony