Spalarnia w NEWAGU czy miejska?

Dyskusja odnośnie budowy spalarni rozgorzała w Nowym Sączu. Ale w porównaniu do innych miast nie nabrała jeszcze właściwego rozmachu. Jednakże padło już wiele argumentów, pojawiły się także pierwsze wyniki konsultacji, które wskazują niewielką przewagę zwolenników budowy spalarni przez firmę NEWAG.

Fakt pewnej przewagi zwolenników budowy spalarni w mieście powoduje konieczność zdania ważnego pytania/problemu i poddania go pod konsultacje obywatelskie.

Kto powinien zbudować spalarnię w Nowym Sączu?

Takie pytanie to naturalna konsekwencja dotychczasowego przebiegu społecznej dyskusji. 1 marca prezydent miasta zwołuje nadzwyczajne posiedzenie rady miasta. Powyższe pytanie powinno paść na sesji rady i powinna zostać przeprowadzona rzeczowa dyskusja nad tym ważnym zagadnieniem.

Tylko dwa podmioty wchodzą w grę przy budowie spalarni: inwestor prywatny i miasto Nowy Sącz. Obydwa rozwiązania posiadają zarówno plusy jak i minusy. Trzeba je podać i mieszkańcy miasta powinni je uwzględnić i zadecydować.

Zalety inwestycji realizowanej przez NEWAG:

  • Miasto nie będzie wydawać środków własnych na budowę spalarni, nie będzie zaciągać kredytów, nie będzie zajmować się inwestycją.
  • Newag może zaproponować konkretne bonusy finansowe dla mieszkańców i miasta. To pozwoli na utrzymanie możliwie niską opłatę za wywóz odpadów. 10 milinów rocznie to wydaje się właściwa kwota za zgodę na lokalizację spalarni. Prywatna firma Veolia w Zamościu zaproponowała miastu bodaj 2,5 mln rocznie, dla mniejszego Zamościa i spalarni 4-krotnie mniejszej.

Zalety inwestycji realizowanej przez RATUSZ:

  • Optymalne skalowanie inwestycji, np. 15 tysięcy ton odpadów rocznie.
  • Ustalanie kosztów spalania komunalnych odpadów na niskim poziomie bez presji osiągania marży. To wpłynie na koszt wywozu odpadów dla mieszkańców.
  • Mniejsza inwestycja komunalna – 15 tysięcy ton – to 6-krotnie mniejsza ilość szkodliwych emisji, wobec planu spalarni NEWAG na 90 tysięcy ton.
  • Brak zależności od prywatnego inwestora i jego zmian taryf, warunków współpracy.

Nie trzeba analizować wad poszczególnych inwestycji, ponieważ one wynikają z przedstawionych zalet. Wpływ na koszty wywozu odpadów dla mieszkańców może zostać zrównoważony przez odpowiedni poziom bonusów i dopłat realizowanych przez NEWAG. Wystarczy obliczyć odpowiedni rabat na spalanie jednej tony miejskich odpadów zmieszanych. Przy przyszłym prawdopodobnym koszcie 1 tysiąc złotych za tonę, określenie procentowe „rabatu-bonusu” na 50% średniej ceny rynkowej w Małopolsce byłoby adekwatne. Po przeliczeniu 15 tys. ton odpadów spalanych rocznie i 75 tysięcy płatników w Sączu za wywóz odpadów na około 8 zł miesięcznie

No ale sprawa bonusów nie padła jeszcze w debacie sądeckiej. Na pewno padnie. No właśnie teraz padła! Trzeba to jeszcze wynegocjować i zapisać na wołowej skórze, podpisać. To musi być konkret.

Trzeba uczciwie dodać, że koszt małej spalarni komunalnej pobudowanej przy MPEC to jakieś 100 mln wraz z kosztami kredytu. W takim wypadku będzie „sprytna” spalarnia komunalna, ale nie będzie czegoś innego za 100 mln złotych. Czego? Nowego ratusza, rewitalizacji starówki. Za taką kwotę można sfinansować system dopłat do domowej fotowoltaiki

Na ale tak to już jest, że mamy „COŚ ZA COŚ”. Trzeba kalkulować i wybierać.

O tym powinni pamiętać mieszkańcy, gdy będą decydować, oddawać głos na którąś z dwóch opcji. Trzecia opcja to brak spalarni. Ale w tym przypadku trzeba liczyć się z wyższym kosztem: sortowania, kompostowania, spalania odpadów poza Sączem. To przełoży się na wyższe opłaty mieszkańców za wywóz odpadów. O ile, trudno powiedzieć, ale może nawet o 50%.

Ciekawe, co o tych alternatywach sądzą mieszkańcy? To wieloaspektowy problem i wszystkie kwestie powinny zostać wzięte pod uwagę. Mieszkańcy powinni się wypowiedzieć, a radni gminni uwzględnić ich głos przy podejmowaniu decyzji.

Platforma GŁOS OBYWATELSKI umożliwia partycypację mieszkańców w podejmowaniu ważnych decyzji w gminie. Tutaj można oddać swój GŁOS.

Publikacja opracowana przez Instytut Karpacki na podstawie danych i badań dostępnych publicznie.

Share this...
Share on facebook
Facebook
3
2

Poprawa dostępności strony