Gmina Krynica to wiodąca gmina turystyczna w powiecie nowosądeckim. To tam koncentruje się większość ruchu turystycznego w regionie. To ma niestety swoje koszty. No może nie wprost finansowe, ale pośrednio wpływa na koszty, utracone korzyści. 

Chodzi o KORKI w mieście. Krynica bywa koszmarnie zakorkowana. W sezonie turystycznym staje się to nieznośne. Per saldo, to także odstrasza turystów, inwestorów, a mieszkańcom Krynicy czyni życie mniej znośnym. 

Coś z tym problemem trzeba uczynić i to niezwłocznie. Owszem, budowanie infrastruktury turystycznej jest ważne, budowa amfiteatru i innych przybytków kultury i rekreacji, ale sprawa rozwiązania problemu zakorkowanego miasta jest priorytetowa. 

Istnieją możliwe dwa kierunki działania. Pierwszy, to zasadnicze załatwienie kwestii zakorkowania miasta poprzez budowę dużej obwodnicy. Drugie podejście, to stworzenie optymalnego systemu objazdów. Chodzi o system dróg objazdowych. To wymaga analiz wariantowych, tak aby osiągnąć optymalność, relacji kosztów i efektów rozładowania ruchu w centrum miasta. 

Sprawa wydaje się pozornie oczywista. Budowa dużej obwodnicy załatwi definitywnie sprawę. Jest jednak zasadniczy feler tego rozwiązania, a są nim bardzo duże koszty takiej inwestycji. One prawdopodobnie kilkukrotnie przewyższą koszt wypracowania i stworzenia systemu dróg objazdowych.

Krynica to bogata gmina, ale nie dość bogata, aby robić coś bez namysłu. Roczny poziom inwestycji to około 30 milionów rocznie, przy budżecie rocznym sięgającym 130 milionów. A gdy koszt takiej dużej obwodnicy sięgnie 100 milinów złotych? To 3-letni poziom wydatków inwestycyjnych. Można sobie zatem obrazowo uświadomić, że w Krynicy powstanie duża obwodnica i nic więcej nie będzie tworzone, przez 3 długie lata. 

Ciekawe, co o takiej alternatywie sądzą mieszkańcy gminy Krynica? Mieszkańcy powinni się wypowiedzieć, a radni gminni uwzględnić ich głos przy podejmowaniu decyzji. 

Platforma GŁOS OBYWATELSKI umożliwia partycypację mieszkańców w określaniu działań strategicznych gminy, umożliwia także oddawanie głosów w sprawie prezentowanej alternatywy inwestycji TUTAJ.

Share this...
Share on facebook
Facebook
3
0

Poprawa dostępności strony