STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ

Strefa aktywności gospodarczej w gminie Korzenna byłoby miejscem dla małych, rodzinnych podmiotów handlowo – usługowych i wytwórstwa. Tradycyjne branże handlowe zostałyby wzbogacone i rozbudowywane o innowacyjne formy usług i towarów rzadkich, co gwarantowałoby rozwój i konkurencyjność strefy. Celem gminy powinno być stworzenie nowoczesnego pod względem warunków lokalowych i infrastrukturalnych miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej o zasięgu ponadlokalnym, generującym nowe miejsca pracy. Celem takiej inwestycji byłby wzrost liczby klientów pozwalający na zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego i stabilność ekonomiczną lokalnych podmiotów, gmina zdecydowanie osiągnęłaby atrakcyjność również dla inwestorów spoza gminy.

Stworzenie Strefy aktywności gospodarczej to zmniejszenie kosztów dostępu do obszarów inwestycyjnych, poprawa warunków zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, a tym samym warunków do tworzenia nowych miejsc pracy, wzbogacenie oferty terenów inwestycyjnych w Gminie Korzenna.

Powstanie Strefy Aktywności Gospodarczej, miałoby zdecydowanie pozytywny wpływ także na rozwój przedsiębiorczości w gminie. A co o tej kwestii sądzą mieszkańcy gminy Korzenna?

Share this...
Share on facebook
Facebook
2
0

Poprawa dostępności strony