Priorytety strategiczne w gminie Korzenna

Gmina Korzenna jest obecnie na etapie formułowania STRATEGII działania na lata 2021-2028. To właściwa przyczyna dla prowadzenia konsultacji społecznych w trybie otwartym, dostępnym dla wszystkich mieszkańców gminy.

W strategii gminy Korzenna w latach 2013-2020 głównymi motywami i priorytetami była infrastruktura techniczna, w tym ta związana ze środowiskiem. To częsty motyw działania wielu gmin w Polsce. On najczęściej dominuje nad innymi zagadnieniami, związanymi z projektami miękkimi, społecznymi. Owszem, w strategii gminy Korzenna w kilku miejscach wspomniano o sprawach społecznych, ale nie stanowiły one zasadniczego motywu w aktywności gminy w tych latach. W gminie zrealizowano wiele ważnych inwestycji infrastrukturalnych.

W strategii 2013-2022 zastanawiają jednak wątki związane z turystyką. Strategia w dwóch z dziesięciu celów wspomina o turystyce i jej rozwoju w gminie. Można zadać pytanie, czy w gminie takiej jak Korzenna może się rozwinąć turystyka? I jaki nakład jest potrzebny do tego, aby turyści wybrali Korzenną, a nie Krynicę, Międzyzdroje, czy Mrągowo? To wydaje się mrzonką. Owszem, można inwestować w infrastrukturę rekreacyjną i sportową, ale z myślą o mieszkańcach gminy. Zresztą, gmina pobudowała takie obiekty jak kryty basen i hale sportową. Czy tam można spotkać turystów?

W czasie formułowania strategii gminy należy postawić pytanie o priorytety strategiczne. Czy po czasie wzmożenia inwestycji infrastrukturalnych gmina powinna przyjąć za priorytet zadania miękkie: społeczne, zdrowotne, edukacyjne, sportowe, związane z kulturą? Decyzje odnośnie kierunków rozwoju dzieją się zawsze kosztem niezrealizowania innych inwestycji, na przykład tych, związanych z budową dróg, chodników, przystanków, kanalizacją, regulacją potoków.

Priorytet oznacza PIERWSZEŃSTWO, także jeżeli chodzi o wydatki. Gdyby budżety roczne gminy był budowane o parytet, to wydatki na priorytet powinny być największe spośród innych obszarów i celów strategicznych.

Ciekawe, co o priorytetach sądzą mieszkańcy gminy Korzenna? Ale jeżeli inwestuje się w coś, to równocześnie nie realizuje się innych rzeczy. Mieszkańcy powinni się wypowiedzieć, a radni gminni uwzględnić ich głos przy podejmowaniu decyzji odnośnie strategii działania gminy w latach 2021-2028.

Platforma GŁOS OBYWATELSKI umożliwia partycypację mieszkańców w określaniu priorytetów strategicznych gminy Korzenna.

Share this...
Share on facebook
Facebook
7
0

Poprawa dostępności strony