Finansowanie oddolnych inicjatyw społecznych podnoszących estetykę miasta. Projekty skoncentrowane na: odremontowywaniu, oczyszczaniu wybranych miejsc, tworzeniu placów zabaw, ogrodów pod oknami, odnawianiu klatek schodowych służących całej społeczności. Projekty realizowane wraz z NGO i lokalnymi inicjatywami społecznymi, pobudzające zaangażowanie mieszkańców. Budżety projektów do 50 tys. Koszt realizacji 1 mln zł rocznie.

Gmina Muszyna to prawdziwy lider powiatu nowosądeckiego. Przewodzi w różnych statystykach, a to inwestowania, a to oszczędzania, pozyskiwaniu środków UE. Wyraźnie widać progresywne i rozwojowe działania podejmowane w gminie. Muszyna to gmina turystyczna, a ten fakt zobowiązuje do ciągłych inwestycji na rzecz rozwoju infrastruktury turystycznej. Ważnym elementem tworzenia zaplecza dla turystyki jest kontekst estetyki otoczenia. Co ważne, to służy nie tylko turystom, ale także mieszkańcom miasta i gminy, to podnosi ogólny standard życia.

Władze gminy Muszyny powinny włączyć czynniki społeczne, organizacje pozarządowe do działań na rzecz podnoszenia walorów estetycznych otoczenia. Uruchomienie inicjatyw oddolnych może odegrać znaczącą rolę w procesie poprawiania estetyki otoczenia. W tym celu może zostać uruchomiony PROGRAM na rzecz estetyki miasta i gminy Muszyna. Program skierowany będzie do NGO z gminy, ale także do nieformalnych inicjatyw obywatelskich, które zaproponują konkretne rozwiązania. Będą to działania w skali mikro, choćby odremontowaniu, oczyszczaniu wybranych miejsc, tworzeniu placów zabaw, ogrodów pod oknami, odnawianiu klatek schodowych, podwórzy, służących całej społeczności, w tym turystów.

Budżet zgłaszanych projektów nie będzie przekraczał 50 tysięcy złotych w założeniu. Chodzi o to, aby maksymalizować ilość realizowanych projektów, które jak konstruktywny amalgamat uzupełni istniejącą i tworzoną  dużą infrastrukturę służąca mieszkańcom i turystom. Inaczej mówiąc, te inicjatywy upiększą miasto. Czasami detale, stosowny ornament tworzy wrażenie, jest jak przysłowiowa kropka nad i.

W gminie Muszyna takie przedsięwzięcie może zostać zrealizowane z sukcesem, może stać się także wzorcem, dobrą praktyką dla innych gmin powiatu, nie tylko turystycznych. Realizacja takiego Programu wymaga progresywnego myślenia i odważnego podejścia władz, a takimi atrybutami zaskakiwała gmina Muszyna mieszkańców całego powiatu nowosądeckiego od lat.

Koszt Programu jest do ustalenia, na początek mogą to być mniejsze kwoty, ale docelowo choćby i milion złotych rocznie. Program może stać się ukierunkowanym rozwinięciem koncepcji budżetu obywatelskiego.  

Ciekawe, co o realizacji takiego Programu sądzą mieszkańcy gminy Muszyna?

Platforma GŁOS OBYWATELSKI umożliwia partycypację mieszkańców w podejmowaniu ważnych decyzji w gminie. Swój GŁOS w sprawie realizacji Programu można oddać TUTAJ.

Share this...
Share on facebook
Facebook
2
0

Poprawa dostępności strony