Zakup specjalnego pojazdu na rzecz osób niepełnosprawnych w gminie Piwniczna-Zdrój, w celu zapewnienia transportu do określonych punktów/placówek w gminie.
Szacunkowy koszt zadania: zakup pojazdu do 100 tysięcy złotych; obsługa roczna około 40 tysięcy złotych.

Piwniczna to gmina turystyczna. Jej budżet roczny to około 60 milionów rocznie. Inwestycje sięgają 10 milionów rocznie. To względnie duże kwoty. Dotychczasowe inwestycje koncentrowały się na wydatkach twardych, infrastrukturalnych, technicznych. Inwestycje społeczne, miękkie realizowane są w zasadzie w ramach wydatków bieżących gminy, najczęściej wymaganych prawem. 

Czy w gminie Piwniczna może dojść do precedensu? Stałoby się tak, gdyby władze gminy zainwestowały w systemową opiekę nad niepełnosprawnymi. W sumie to nie trzeba na początek tak dużo środków finansowych. Chodzi o jednorazowy zakup specjalnego pojazdu do przewozu niepełnosprawnych. Koszt takiego pojazdu to około 100 tysięcy złotych. Ważne jest również stworzenie programu przewozu niepełnosprawnych realizowanego corocznie. To jest do szczegółowego określenia, kogo i gdzie wozić. Roczny koszt takiego przewozu to 40- 50 tysięcy rocznie. Samochód i program przewozu będzie komplementarny. 

Jeżeli władze gminy zdecydują się na realizację tego projektu, to należy także określić podmiot realizujący to zadanie. Tym mogłaby zająć się istniejąca organizacja pozarządowa na terenie gminy Piwniczna. To także byłoby precedensowe, stanowiłoby dowód, że gmina potrafi konstruktywnie współdziałać z NGO. Należałoby do realizacji tego zadania wybrać doświadczony NGO, oczywiście doświadczony w kwestiach niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych. 

Realizacja takiego projektu świadczyłaby o wrażliwości władz na los najsłabszych. To stałoby się także przyczynkiem do podniesienia ogólnego wskaźnika poziomu życia w gminie. Może nawet byłoby zachętą do osiedlania się na terenie gminy. Trzeba dodać, że gmina Piwniczna należy do najszybciej wyludniających się gmin w powiecie nowosądeckim. 

Ciekawe, co o powołaniu takiego programu sądzą mieszkańcy gminy Piwniczna? Mieszkańcy powinni się wypowiedzieć, a radni gminni uwzględnić ich głos przy podejmowaniu decyzji.

Platforma GŁOS OBYWATELSKI umożliwia partycypację mieszkańców w określaniu priorytetów strategicznych gminy, umożliwia także oddawanie głosów w sprawie prezentowanej inwestycji TUTAJ. 

Share this...
Share on facebook
Facebook
7
0

Poprawa dostępności strony