Utworzenie Centrum Animacji Partnerstw Lokalnych/Ponadlokalnych

Celem zadania jest wypracowanie trwałego mechanizmu współpracy pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Obecnie partnerstwa tworzone są na poczet realizacji konkretnego projektu, zazwyczaj w pośpiechu, bez określonego planu, tylko po to, by uzyskać dodatkowe punkty na etapie oceny wniosku. Wypracowanie kultury współpracy wymaga czasu oraz systematyczności. Stąd poniższe działania:

  • „Szkoła” dla animatorów partnerstw;
  • Warsztaty dla przedstawicieli społeczności lokalnych, których celem będzie nabycie umiejętności współpracy;
  • Utworzenie centrum animacji partnerstw (remont budynku, wyposażenie, zatrudnienie pracownika – centrum może mieć również charakter mobilny, przy założeniu, że gminy udostępniłyby pomieszczenia, w których mógłby dyżurować pracownik);
  • Konferencja poprzedzona kampanią informacyjno-promocyjną dotyczącą zalet współpracy.

Szacunkowy koszt z zatrudnieniem pracownika na 2 lata: ok. 450 tys. zł.

Ciekawe co o tej inicjatywie myślą mieszkańcy gminy?

Share this...
Share on facebook
Facebook
1
0

Poprawa dostępności strony