PRIORYTET W USAMODZIELNIANIU SIĘ UCHODŹCÓW

Kluczowym zagadnieniem dla optymalizacji działań podejmowanych wobec uchodźców są te, które są nastawione na ich USAMODZIELNIANIE się. Tylko uzyskanie takiej kompetencji jest sprawą wielowymiarową. Trzeba sformułować kilka zasadniczych pytań: jakie są elementy składające się na samodzielność w obcym kraju? Które elementy są najważniejsze? Od czego należy zacząć? Bez szczególnej analizy narzucają się dwie kwestie: MIESZKANIE i PRACA,  a może praca i mieszkanie?

Zarówno mieszkanie, jaki praca to zasadnicze kwestie dla usamodzielnienia się. Jedna i druga jest ważna. Ten problem niestety przypomina dylemat kury i jaja, co było wcześniej. W tym przypadku pytanie brzmi: co powinno być wcześniej?

Znalezienie mieszkania na prowincji jest możliwe, szczególnie jeżeli wynajem odbywać się to będzie na zasadach quasi komercyjnych, czyli dzierżawiący mieszkanie będzie mógł na tym coś zarobić, oczywiście nie tyle ile na komercyjnym rynku wynajmu mieszkań. Otwartą sprawą jest, kto będzie pokrywał koszt czynszu. Tutaj jest bogaty mikst możliwości: środki pomocowe z UE, USA, środki rządowe, samorządowe, donacje, własne środki uchodźców. To także osobna sprawa do analizy.

Ważną kwestią jest dopasowanie ilości uchodźców w danej gminy z istniejącymi tam miejscami pracy. Chodzi tutaj głównie o pracę dla kobiet, one nie będą przecież zatrudniane na budowach, a głównie w usługach. Trzeba także określić: kto i jak będzie szukał miejsc pracy, jak będą aktualizowane, jak będą dopasowywane do poszczególnych osób? Tutaj potrzebna jest koordynacja realizowana na poziomie każdej gminy.

Modelowym rozwiązaniem byłaby SYMETRIA. Czyli: jest 10 stanowisk pracy i jest 10 uchodźczyń z dziećmi. Jeżeli do kobiet dołączą mężczyźni, po jakimś czasie, to będą pełne rodziny, które osiądą na stałe w gminie i ją wzbogacą o swój wkład pracy, ale także podatków. Tak przecież bogacą się kraje, miasta, dotyczy to także wsi.

Konieczny jest PLAN. Trzeba go szybko wypracować. Sądecczyzna także potrzebuje takiego planu. Kto go przygotuje? Kto będzie go koordynował? Kto go będzie realizował? To są pytania, które trzeba postawić, ale trzeba także na nie rychło odpowiedzieć.

Co tym myślą obywatele powiatu nowosądeckiego? Ich opinia może być przydatna przy podejmowaniu decyzji przez władze samorządowe i NGO. Można zabrać głos w tej sprawie. Chodzi o wskazanie PRIORYTETU i kierunku działań.

Share this...
Share on facebook
Facebook
2
0

Poprawa dostępności strony