ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W CHEŁMCU

Zgodnie ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Chełmiec na lata 2021-2027 wśród najczęstszych powodów udzielania pomocy rodzinie znajdują się:

  1. długotrwała lub ciężka choroba
  2. ubóstwo
  3. niepełnosprawność
  4. bezrobocie

Stąd pomysł na utworzenie na terenie Gminy Chełmiec Zakładu Aktywności Zawodowej, jako miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych. Dzięki temu realizowane będą cele społeczne a przy odpowiednim ukierunkowaniu profilu działalności, również ekonomiczne.

Zakład może specjalizować się w wykonywaniu drobnych usług lokalnych np. ślusarskich, remontowych, wykończeniowych czy prac w ogrodzie. Ostateczny profil zostanie dobrany w oparciu o predyspozycje pracowników. W początkowym etapie funkcjonowania ZAZ stworzony zostanie bank usług lokalnych pn. „Mieszkańcy dla Mieszkańców”.

ZAZ może być prowadzony przez organizację pozarządową w ścisłej współpracy z gminą. Szacunkowy koszt dostosowania obiektu to: 3 mln zł. Roczny koszt prowadzenia ZAZ: ok. 800 tys. zł.

Co o takiej inicjatywie sądzą mieszkańcy gminy?

 

Share this...
Share on facebook
Facebook
1
0

Poprawa dostępności strony