Program senioralny w Chełmcu

Chełmiec to bogata gmina. Tam rocznie wydaje się na inwestycję około 20 milionów.  Wiele tam pobudowano w ostatnich latach. Skala inwestycji infrastrukturalnych może być inspiracją dla innych gmin powiatu nowosądeckiego.

W Chełmcu jednak nie realizowano szerzej zakrojonych SYSTEMOWYCH projektów miękkich finansowanych w ramach wydatków inwestycyjnych. Czy gmina powinna zacząć realizacje tego typu projektów?

W tym przypadku chodzi o Program Senioralny. Starzenie się społeczeństwa jest procesem nieuniknionym, na który już teraz musimy się dobrze przygotować. Odsetek osób w wieku 65 lat i więcej w populacji ogółem systematycznie wzrasta, w Chełmcu jest ich ponad 14%. Jednocześnie należy podkreślić, że wśród osób starszych są zarówno takie, które potrzebują specjalistycznych usług opiekuńczych, jak i takie, które są w pełni sprawne a ich główną potrzebą jest kontakt z innym człowiekiem i chęć bycia potrzebnym.

Gmina powinna obrać właściwą receptę dla działań senioralnych. Rysują się dwa kierunki działań.

Po pierwsze, można budować specjalne DOMY SENIORA z określoną ilością miejsc, na przykład 50-70. Koszt takiej inwestycji to około 10 milionów i obsługa roczna około 2 milionów.

Alternatywą dla tego rozwiązania jest tworzenie domowych, RODZINNYCH DOMÓW seniora, jako gospodarstw opiekuńczych. Takie działania można także wspierać ukierunkowaną pomocą dla szczególnie potrzebujących seniorów, realizowaną w miejscu, w którym żyją.

Zorganizowanie dodatkowej, ukierunkowanej pomocy dla około 50 seniorów w formie: 1. Robienia zakupów. 2. Wyjazdów do lekarza. 3. Napraw domowych. 4. Wyjazdów na wydarzenia kulturalne. 5. Możliwości rozmowy. Program realizowany przez gminę przy współpracy z wybranymi NGO. Koszt roczny około 2 mln złotych.

Ciekawe, co o powołaniu takiego programu senioralnego sądzą mieszkańcy gminy Chełmiec? Ale jeżeli inwestuje się w coś, to także nie realizuje się innych rzeczy. Mieszkańcy powinni się wypowiedzieć, a radni gminni uwzględnić ich głos przy podejmowaniu decyzji.

Platforma GŁOS OBYWATELSKI umożliwia partycypację mieszkańców w określaniu priorytetów strategicznych gminy.

Share this...
Share on facebook
Facebook
9
0

Poprawa dostępności strony