Jak odbudować Zamek Królewski w Nowym Sączu?

Możliwe zmiany przy odbudowie Zamku 100.00% Wierna rekonstrukcja Zamku 0.00% Jak odbudować Zamek Królewski?   Przeprowadziliśmy konsultacje w sprawie odbudowy Zamku. Wyniki wskazały na nieznaczną przewagę zwolenników odbudowy. Opowiedziano się także za tym, aby...

Poprawa dostępności strony