Zbudowanie nowych wież i punktów widokowych, w nawiązaniu do obiektów, które istniały w Krynicy na początku XX w. i w latach międzywojennych.

Poprawa dostępności strony