Inwestycja realizowana na terenie lasów gminy, około 40 kilometrów kwadratowych. Przedsięwzięcie ma charakter memoriałowy i turystyczny. Jego elementy zorganizowane będą z wykorzystaniem nowoczesnych form organizacji obiektów pamięci związanych z działalnością oddziału Żandarmeria. Obiekty PLENERU będą wykorzystywać istniejące pomniki pamięci, powstaną nowe instalacje. Ważny składnikiem PLENERU będzie park krajobrazowy. Przedsięwzięcie będzie mieć istotny kontekst turystyczny i identyfikacyjny dla gminy i jej mieszkańców. Inwestycja pozwoliłaby uzyskać status gminy turystycznej. Koszt przedsięwzięcia około 5 milionów złotych z możliwym finansowaniem zewnętrznym. Czas realizacji 2 lata.

Poprawa dostępności strony