Finansowanie oddolnych inicjatyw społecznych podnoszących estetykę miasta. Projekty skoncentrowane na: remontowaniu, oczyszczaniu wybranych miejsc, tworzeniu placów zabaw, ogrodów pod oknami, odnawianiu klatek schodowych służących całej społeczności. Projekty realizowane wraz z NGO i lokalnymi inicjatywami społecznymi, pobudzające zaangażowanie mieszkańców. Budżety projektów do 50 tys. Koszt realizacji 500 tys zł rocznie.

Poprawa dostępności strony