Finansowanie oddolnych inicjatyw społecznych podnoszących estetykę gminy Łącko. Projekty skoncentrowane na: odremontowywaniu, oczyszczaniu wybranych miejsc, tworzeniu placów zabaw, ogrodów pod oknami, odnawianiu klatek schodowych służących całej społeczności gminy. Projekty realizowane wraz z NGO i lokalnymi inicjatywami społecznymi, pobudzające zaangażowanie mieszkańców. Budżety projektów do 25 tys. Koszt realizacji 250 tys zł rocznie.

Poprawa dostępności strony