Finanse Sądeckich Gmin

Różnie można mierzyć zasobność finansową gmin. Miary bezwzględne mocno przemawiają do wyobraźni. Gmina Warszawa ma budżety roczne na poziomie 20 miliardów złotych. Sądecka gmina Rytro to poziom 20 milionów złotych. To różnica na poziomie tysiąca razów. Warszawa ma...

Z czego wytwarzać CIEPŁO KOMUNALNE w Nowym Sączu?

Z WĘGLA – pomimo jego wysokiego kosztu Z ODPADÓW – pomimo emisji dioksyn Obecny wynik głosowaniaZagłosuj WĘGIEL-ODPADY – zmiana perspektywy?  Świat się zmienia. Ściślej – zmieniają się punkty odniesienia i kryteria oceny. Jeszcze nie tak dawno, głównym motywem...

W co inwestować w Muszynie?

Stworzenie 300 instalacji fotoelektrowni w domach prywatnych Tworzenie i poprawa infrastruktury drogowej i technicznej w mieście Obecny wynik głosowaniaZagłosuj INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE W MUSZYNIE Inwestycja polegająca na tworzeniu instalacji fotowoltaicznych...

W co inwestować w mieście Grybów?

Stworzenie 300 instalacji fotoelektrowni w domach prywatnych Tworzenie i poprawa infrastruktury drogowej i technicznej w mieście Obecny wynik głosowaniaZagłosuj INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE W GRYBOWIE Inwestycja polegająca na tworzeniu instalacji fotowoltaicznych...

Jak odbudować Zamek Królewski w Nowym Sączu?

Możliwe zmiany przy odbudowie Zamku 100.00% Wierna rekonstrukcja Zamku 0.00% Jak odbudować Zamek Królewski?   Przeprowadziliśmy konsultacje w sprawie odbudowy Zamku. Wyniki wskazały na nieznaczną przewagę zwolenników odbudowy. Opowiedziano się także za tym, aby...

W co inwestować w gminie Stary Sącz

Stworzenie 300 instalacji fotoelektrowni w domach prywatnych Tworzenie i poprawa infrastruktury drogowej i technicznej w gminie Obecny wynik głosowaniaZagłosuj INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE W STARYM SĄCZU Inwestycja polegająca na tworzeniu instalacji fotowoltaicznych...

Poprawa dostępności strony